Privacybeleid

PRIVACY VERKLARING

Wij respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van uw nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.az-supplies.be haar subdomeinen (de Website) en de diensten die wij aanbieden (de Diensten). Wij behandelen uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals deze geïmplementeerd zal worden in de Nederlandse wet (de Relevante Wetgeving).

PERSOONSGEGEVENS

Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

UW TOESTEMMING

We kunnen uw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze Website bezoekt, een account aanmaakt op onze Website, gebruik maakt van onze Diensten of als je contact met ons of met een medegebruiker opneemt. Wij mogen uw gegevens verwerken, omdat we uw toestemming vragen via deze privacy policy. Bovendien hebben we uw gegevens nodig om de overeenkomst tussen uw en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen dan kunnen wij je niet van dienst zijn en kan de software geen goede overeenkomsten samenstellen.

Verder zullen we uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN WAT DOEN WE ERMEE?

Om gebruik te maken van onze Website en Diensten hebben wij de onder meer de volgende gegevens van u nodig:

naam
adresgegevens
woonplaats
telefoonnummer
e-mailadres
geslacht
IP-adres
bank-/betaalgegevens
BTW nummer (bij professioneel gebruik van onze dienst)
Kvk nummer

We verzamelen ook wat informatie van u die niet persoonlijk is als u onze Website gebruikt, zoals bijvoorbeeld:

De naam van de browser die je gebruikt
Het besturingssysteem dat je gebruikt
De service provider waarmee jij internettoegang hebt
locatie van de browser en het soort device waarmee je de Website bezoekt.

LOGIN

In uw account slaan we de volgende gegevens op: naam, e-mail, adres, overige bedrijfsgegevens en betalingsgegevens. Zo hoeft u deze gegevens niet opnieuw in te voeren. We bewaren ook – voor het gebruiksgemak van uw eigen account – de gegevens van eerdere transacties.

SOCIAL MEDIA

Als je social media functies gebruikt op onze site (b.v. om in te loggen), is het mogelijk dat de leverancier van social media ons (volgens zijn beleid) informatie stuurt. Het kan bijvoorbeeld gaan om je naam, profielafbeelding, geslacht, vriendenlijsten en andere informatie die u ter beschikking hebt gesteld. Wil je dit niet? Verander dan de privacy-instellingen op je social media-account.

Als u op een webpagina terechtkomt die social media invoegtoepassingen gebruikt, stuurt uw browser bepaalde informatie naar de aanbieder van uw social media-account. Wij hebben geen zeggenschap over deze gegevensuitwisseling.

NIEUWSBRIEF

AZ-Supplies BV kan nieuwsbrieven aanbieden. Zo blijft u op de hoogte van nieuwe functionaliteiten, aanbiedingen, (kortings)acties en ander nieuws. Dit werkt een opt-out systeem waarmee je je altijd kunt afmelden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen. Dit is niet mogelijk bij ‘transactionele’ emails die we u sturen bij het aanmelden op je account en het deelnemen in bestellingen. Wil je deze niet meer ontvangen, dan dien je geen gebruik meer te maken van onze website.

BESTELLINGEN

Voor het verwerken van uw bestelling hebben we uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en uw bedrijfsgegevens nodig. Wij zullen uw gegevens registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van de bestelling. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor een eventuele latere bestelling. Bij de afwikkeling van je bestelling verstrekken wij aan advocaten(kantoren) en juridische dienstverleners noodzakelijke persoonlijke gegevens.

Wij zullen uw gegevens alleen voor bovenstaande doelen, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden uw gegevens dus nooit op een onverwachte manier door ons gebruikt.

BEVEILIGING

We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten
Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
De toegang tot de gegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen
Wij sluiten geheimhoudingsverklaringen met alle werknemers en derden die toegang hebben tot onze systemen.

BEWAARTERMIJN

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven. Uw gegevens blijven bewaard zolang u een account hebt bij ons, omdat we zonder die gegevens de diensten niet kunnen leveren. Als u geen account meer hebt zullen uw gegevens verwijderd worden. Ook zullen wij inactieve accounts na 5 jaar verwijderen.

VERWERKERS

Het komt voor dat andere partijen uw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan betalingsproviders, hostingsprovider Transip, Europese Belasting en Douane database (VIES) en onze productiepartners of toeleveranciers voor het verzorgen van uw leveringen.. Zij zullen zorg dragen voor de opslag en beveiliging van de gegevens en uitvoering van onderdelen van onze service. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de Relevante Wetgeving.

DOORGIFTE

Wij kunnen uw gegevens binnen en buiten de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen uw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor uw gegevens, zoals het EU/US Privacy Shield.

Zonder uw toestemming zullen we uw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

LINKS

Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

Door de opslag van cookies zorgen we bovendien dat:

je ingelogd blijft en ongestoord transacties kunt plaatsen
je veilig winkelt bij AZ-Supplies BV of ander webshops die onder de verantwoordelijkheid van AZ-Supplies vallen
de website snel is
we fouten en ongemak op de website kunnen opsporen
we verbeteringen kunnen testen

U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed.

WIJZIGING VAN DE PRIVACY POLICY

Wij kunnen ons privacy policy aanpassen. We raden je daarom aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

UW RECHTEN

De gegevens die we van uw verzamelen zijn persoonlijk. U heeft daarom de volgende rechten:

U mag ons vragen om inzage in uw gegevens;

U mag ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van uw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van uw bewaren in een register of op een zwarte lijst;

U mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op uw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat U dit zelf niet meer hoef te doen;

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als U denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;

U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat U de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van uw verwerken.

CONTACT

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kunt U contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

AZ-Supplies, Boomgaardstraat 40, 2600 Berchem

Registratienummer: 2156074725

info@az-supplies.be

Functionaris voor gegevensbescherming

Dhr.Pollak

e-mail: info@az-supplies.be

VERWERKERSOVEREENKOMST

WAAROM EEN VERWERKERSOVEREENKOMST?

Als AZ-Supplies BV (de Gebruiker) beschikken we over diverse gegevens die u invult in uw AZ-Supplies BV account, waaronder (persoons)gegevens van diverse klanten en opdrachtgevers (de Betrokkenen) in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (de Relevante Wetgeving). Als opdrachtnemer handelen we dan als Verwerkingsverantwoordelijke (de Verantwoordelijke) in de zin van de Relevante Wetgeving.

De Verantwoordelijke slaat deze gegevens op in het account. AZ-Supplies BV zal de opslag, verwerking, bewerking en beveiliging van deze persoonsgegevens op zich nemen (de Verwerking). AZ-Supplies BV handelt hierbij als Verwerker in de zin van de Relevante Wetgeving.

In deze Verwerkersovereenkomst (de Overeenkomst) leggen we de rechten en verplichtingen over en weer in verband met de verwerking van persoonsgegevens door AZ-Supplies.BE vast. Wanneer U zich aanmeldt als Gebruiker van AZ-Supplies BV gaat u akkoord met deze Verwerkersovereenkomst.

UITVOERING VERWERKING

AZ-Supplies BV zal op zorgvuldige wijze met de persoonsgegevens omgaan en de persoonsgegevens enkel verwerken overeenkomstig deze Overeenkomst en de voorschriften in de Relevante Wetgeving, voor zover deze voorschriften zich direct op verwerkers richten.

AZ-Supplies BV zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel of op andere wijze verwerken dan volgens uw instructies, waaronder de instructies die zijn vastgesteld in deze Overeenkomst. AZ-Supplies BV heeft ook geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens. De instructies van de Verantwoordelijke mogen niet in strijd zijn met de Relevante Wetgeving.

AZ-Supplies BV staat er verder voor in dat personen die handelen onder zijn gezag de persoonsgegevens alleen op rechtmatige wijze en in overeenstemming met deze Overeenkomst en de Relevante Wetgeving zullen verwerken.

AZ-Supplies BV zal op verzoek van de Verantwoordelijke informatie aan de Gebruiker geven over de genomen (beveiligings-)maatregelen om aan de verplichtingen op grond van de Relevante Wetgeving en deze Overeenkomst te voldoen.

De verplichtingen van AZ-Supplies BV die uit deze Overeenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van AZ-Supplies.be, waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot werknemers.

MELDING BIJ DE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

De Verantwoordelijke is verantwoordelijk om de verwerking van persoonsgegevens te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien dit verplicht is onder de Relevante Wetgeving.

Als een Verantwoordelijke geen melding maakt van de verwerking van persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens, staat die Verantwoordelijke er voor in vrijgesteld te zijn van de meldplicht onder de Relevante Regelgeving en dat er zodoende geen melding hoeft te worden gedaan.

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

AZ-Supplies BV verwerkt de persoonsgegevens binnen en buiten de Europese Unie. Doorgifte van de persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie is slechts toegestaan naar landen die conform de Relevante Wetgeving een passend beschermingsniveau bieden voor de verwerking van persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld het US/EU Privacy Shield.

AZ-Supplies BV zal de persoonsgegevens alleen buiten de Europese Unie verwerken op grond van deze Overeenkomst, tenzij een wettelijke bepaling dergelijke verwerking verplicht.

BEVEILIGINGSMAATREGELEN EN -INCIDENTEN

AZ-Supplies BV neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

AZ-Supplies BV neemt hiertoe in ieder geval de volgende maatregelen:

Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;

Versleuteling van de wachtwoorden van Gebruikers;

Beperking van de toegang tot de gegevens door Medewerkers van AZ-Supplies.be

Back-ups van de persoonsgegevens om deze bij fysieke of technische incidenten tijdig te herstellen

AZ-Supplies BV zal de Gebruiker, waar mogelijk, bijstand verlenen bij het waarborgen van een passend beveiligingsniveau door de Gebruiker.

AZ-Supplies BV zal diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens zo snel mogelijk melden aan de Gebruiker. Waar nodig zal AZ-Supplies BV volle medewerking verlenen aan het adequaat informeren van de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokken personen over dergelijke beveiligingsincidenten of datalekken.

DUUR EN BEËINDIGING

Deze Overeenkomst tussen AZ-Supplies BV en de Gebruiker loopt zolang de Gebruiker een account heeft waarop persoonsgegevens zijn ingevoerd door Gebruiker.

Als deze Overeenkomst eindigt of wordt ontbonden moeten AZ-Supplies BV en de Gebruiker zich blijven houden aan het bepaalde in deze Overeenkomst met betrekking tot geheimhouding, aansprakelijkheid, vrijwaring en alle overige bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging of ontbinding van deze Overeenkomst voort te duren.

Als deze Overeenkomst eindigt of wordt ontbonden zal AZ-Supplies BV de Gebruiker gedurende 10 weken in de gelegenheid stellen om alle gegevens, waaronder persoonsgegevens, die op basis van deze Overeenkomst bij AZ-Supplies BV aanwezig zijn te verplaatsen naar een andere locatie. Na deze termijn zal AZ-Supplies BV alle gegevens, waaronder persoonsgegevens, die bij haar uit hoofde van deze Overeenkomst aanwezig zijn (inclusief alle eventuele kopieën daarvan) verwijderen of vernietigen.

GEHEIMHOUDING VAN VERWERKTE GEGEVENS

Op alle persoonsgegevens die AZ-Supplies BV voor de Gebruiker verwerkt, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Alle personen in dienst van dan wel werkzaam ten behoeve van AZ-Supplies , alsmede AZ-Supplies BV zelf, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens.

AZ-Supplies BV zal de persoonsgegevens niet zonder toestemming van de Gebruiker aan derden verstrekken, kopiëren, of anderszins verveelvoudigen of openbaar maken.

Als Bewerker een verzoek van een derde ontvangt om inzage in de persoonsgegevens te verstrekken op grond van een vermeende (wettelijke) verplichting dan zal hij de Verantwoordelijke daarover eerst schriftelijk informeren alvorens hij die derde inzage in de persoonsgegevens verschaft, zodat de Verantwoordelijke kan beoordelen of het verzoek van die derde gegrond is.

BIJSTAND

AZ-Supplies BV zal de Gebruiker, waar mogelijk, bijstand verlenen om verzoeken van Betrokkenen m.b.t. de uitoefening van hun rechten te beantwoorden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om verzoek van de Betrokkene om inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van persoonsgegevens en het recht op dataportabiliteit. AZ-Supplies BV neemt hiertoe passende technische en organisatorische maatregelen.

AZ-Supplies BV zal, indien de Gebruiker hier om vraagt, alle nodige informatie verstrekken die de Gebruiker nodig heeft voor de uitvoering van audits, inspecties en gegevensbeschermingseffectbeoordelingen.

De Gebruiker zal alle kosten op zich nemen die verband houden met de uitoefening van de rechten en verplichtingen uit voorgaande bepalingen.

 SUBVERWERKERS

AZ-Supplies BV maakt bij het leveren van de Diensten gebruik van een aantal externe diensten en partners. Doordat deze partijen (een deel van de) persoonsgegevens die AZ-Supplies BV in bezit heeft verwerken, treden zij op als sub verwerker in de zin van de Relevante Wetgeving (de Subverwerkers). AZ-Supplies BV maakt bijvoorbeeld gebruik van betalingsproviders waarvoor de opslag van gegevens, nodig zijn voor het betalingsverkeer, en van diverse productiepartners en toeleveranciers voor de productie en verwerking van bestellingen.

AZ-Supplies BV zal enkel andere Subverwerkers in dienst nemen, indien dit nodig is om specifieke verwerkingsactiviteiten ten behoeve van de Diensten te verrichten.

Alle Subverwerkers zullen aan dezelfde voorwaarden en verplichtingen gebonden zijn als die zijn opgenomen in deze Overeenkomst.

AANSPRAKELIJKHEID

AZ-Supplies BV is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door de instructies van de Gebruiker op te volgen, indien deze instructies in strijd zijn met de Relevante Wetgeving.

GARANTIE VERANTWOORDELIJKE

De Gebruiker garandeert dat de verwerking van de persoonsgegevens van de Betrokkenen, zoals bedoeld in deze Overeenkomst, niet onrechtmatig is en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van anderen.

De Gebruiker vrijwaart AZ-Supplies BV van alle aanspraken die betrekking hebben op de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens.